catalogue | cart (0 pcs for 0 CZK) | contacts | services | links | business terms

Antiquarian - used bookstore Praha Karlín: NEWS IN ESHOP


Visit also Cheap books Praha - our second eshop.


Kolymské povídky (Gulag, ruský koncentrační tábor)

Kolymské povídky (Gulag, ruský koncentrační tábor)

Varlam Šalamov
GplusG, 2011, Praha, vázaná s přebalem, 254 str., nová. Povídky ze sovětských gulagů. Varlam Šalamov strávil čtrnáct let v kolymských lágrech a další léta ve vyhnanství. Jeho Kolymské povídky patří k tomu nejhodnotnějšímu, co bylo napsáno o sovětských koncentračních táborech. Literární útvar povídky ovládal mistrovsky, silou dokumentárního popisu i zachycením autentické mluvy vězňů vykresluje v desítkách příběhů svět zmaru a zkázy. Kniha Kolymské povídky je první částí připravovaného souborného vydání díla Varlama Šalamova a v plném rozsahu nebyla dosud v Čechách publikována.


240 Kč

Puškinův knoflík

Puškinův knoflík

Serena Vitale
Euroslavica, 2008, Praha, brožovaná, 334 str., pěkný stav. Dokumentární kniha, jejíž takřka detektivní zápletkou jsou okolnosti, vedoucí v lednu 1837 k osudnému souboji básníka A. S. Puškina s jeho švagrem G. Ch. de Heeckeren ďAnthesem. Žárlivý a výbušný Puškin, vydrážděný flirtováním ďAnthese s Puškinovou ženou a anonymními pamflety, se touto cestou rozhodl "hájit čest"; otázkou je, zda svou, nebo své ženy nebo dokonce své švagrové, další otázkou je, kdo a proč chystal pamflety a pletichy, jimiž se snažil básníka k souboji přinutit. Autorka se opírá o řadu dokumentů - o korespondenci, deníky, paměti současníků i materiály ruské tajné policie. Některé z těchto pramenů doposud nebyly známy.


150 Kč

Testament - Hovory s Dominiquem de Roux

Testament - Hovory s Dominiquem de Roux

Witold Gombrowicz, překlad Helena Stachová
Revolver Revue, 2004, Praha, vázaná s překladem, 168 str., pěkný stav. Dílo jednoho z největších polských spisovatelů 20. století.


250 Kč

Nedokončený kalendář na tento rok a všechny roky příští

Nedokončený kalendář na tento rok a všechny roky příští

Z nejznamenitějších pramenů lidových i vědeckých

Eberhardt Hauptbahnhof (vl. j. Václav Jamek)
Torst, 1994, Praha, vázaná s přebalem, 251 str., pěkný stav. Humorná kniha, obsahuje dobové reklamy.


150 Kč

Doktor Faustus

Doktor Faustus

Christopher Marlowe
J. Šnajdr, 1925, Kladno, vázaná, 64 str., pěkný stav.


100 Kč

Návrat do Patagonie

Návrat do Patagonie

Bruce Chatwin, Paul Theroux
Havran, 2002, Praha, vázaná s přebalem, malý formát, 79 str., pěkný stav. Hlavním tématem je Patagonie, krajina netušených možností a nových poznání, ale také hozená rukavice všem, kteří touží nalézat souvislosti, odkazy z minulosti i výzvy pro budoucnost. Tento beletristicky pojatý cestopis mísí prosté vyprávění s nejrůznějšími úvahami spíše meditativního charakteru z oblasti historie, filosofie, biologie, antropologie či literární historie, a bude tak cenným doplňkem všem, kteří v knize hledají víc nežli pouhý příběh. Kniha předního představitele literární formy travelog navazuje na knihu V Patagonii, je jakousi její zhuštěnou verzí.


80 Kč

Triumf zla (dekadence)

Triumf zla (dekadence)

Arthur Breisky
Road Praha, 1992, brožovaná, 155 str., krásný stav.


60 Kč

Bohdan Lacina - Kresby, obrazy

Bohdan Lacina - Kresby, obrazy


Moravská galerie v Brně, 1992, katalog výstavy, pěkný stav.


60 Kč

Kréta - Turistický průvodce

Kréta - Turistický průvodce


Čedok, 2003, Praha, brožovaná, malý formát, 143 str., pěkný stav.


50 Kč

Karel Hubáček (tete-a-tete)

Karel Hubáček (tete-a-tete)

Rostislav Švácha
Středoevropská galerie a nakladatelství, 1996, Praha, brožovaná s přebalem, 58 str., velmi pěkný stav.


70 Kč

Vědomí konce

Vědomí konce

Julian Barnes
Odeon, edice Světová knihovna, 2012, Praha, vázaná s přebalem, 160 str., pěkný stav.


100 Kč

Když jedné zimní noci cestující

Když jedné zimní noci cestující

Italo Calvino
Mladá fronta, 1998, Praha, vázaná s přebalem, 282 str., pěkný stav.


200 Kč

Dopisy o Německu (1945 - 1949)

Dopisy o Německu (1945 - 1949)

Hermann Broch
ERM, 1996, Praha, vázaná s přebalem, 181 str., pěkný stav.


130 Kč

Příhody z bezprostředního neskutečna, Zjizvená srdce

Příhody z bezprostředního neskutečna, Zjizvená srdce

Max Blecher
Torst, 1996, Praha, vázaná s přebalem, 300 str., nová.


190 Kč

Moušlování a jiné prózy

Moušlování a jiné prózy

Thomas Bernhard
Prostor, 2008, Praha, vázaná, 248 str., pěkný stav.


130 Kč

Linie krásy

Linie krásy

Alan Hollinghurst
Odeon, Praha, 2006, vázaná s přebalem, velmi pěkný stav.


120 Kč

ORD - Revue pro literaturu, publicistiku a výtvarné umění, 1 revue 94

ORD - Revue pro literaturu, publicistiku a výtvarné umění, 1 revue 94


Fin de siecle, 1994, brožovaná, vyšlo pouze jediné (toto) číslo, 127 str., pěkný stav. Z obsahu: Bahr a décadence (Bauer), Malá leninská antologie (Jerofejev), Zkušenost eschatologické metafyziky (Berďajev), Expresivita a vulgarismus v jazyce (Vojtěch)


350 Kč

Idea národa v husitských Čechách

Idea národa v husitských Čechách

František Šmahel
Argo, 2000, vázaná s přebalem, nová. Esejisticky pojatá kniha, věnovaná problematice utváření českého národního vědomí v období pozdního středověku, tzn. od konce 13. století až do poloviny 15. století. Tato v české historiografii jedinečná práce odkrývá velké téma, jež bylo historikům po generace zcela neznámé, a vnáší zcela netušené pohledy na vzdálený středověk. Na základě zevrubného rozboru dobových pramenů F. Šmahel v českém středověkém nacionalismu odhaluje prvky nacionalismu moderního – sebeidentifikaci národa na jazykovém principu, xenofobní protiněmecké uvažování, zemský patriotismus, uvědomělé vytváření národnostně vyhraněného politického národa, který původně tvořila pouze šlechta a postupně se k ní přiřadilo i měšťanstvo. Podle autora se princip středověkého národního vědomí v českém prostředí rodí na konci 13. století, ve století následujícím postupně zesiluje, získává nové dimenze a svého vrcholu dosahuje v souvislosti s rozvojem české reformace a s výbuchem husitské revoluce. Tento Šmahelův esej představuje myšlenkově a interpretačně mistrovské historické dílo.


400 Kč

Poselství kamene

Poselství kamene

Arsenij Tarkovskij
Odeon, Praha, 1973, edice Plamen, brožovaná, včetně ochranného přebalu, velmi pěkný stav.

zboží je zadáno

Dosudby

Dosudby

Lubor Kasal
Mladá fronta, Praha, 1989, volné listy v obálce, malý formát, dobrý stav.


40 Kč

Hrad křížených osudů

Hrad křížených osudů

Italo Calvino
Volvox Globator, Praha, 2001, vázaná s přebalem, nová.


260 Kč

Hrdinové - Úcta k hrdinům a hrdinství v dějinách

Hrdinové - Úcta k hrdinům a hrdinství v dějinách

Thomas Carlyle
Symposion, 1925, Praha, pěkná dobová polokožená vazba, 251 str., pěkný stav. Obsah: Hrdina jako božstvo - Odin, pohanství a skandinavské báje; Hrdina jako prorok - Mohamed: Islam; Hrdina jako básník - Dante, Shakespeare; Hrdina knězem - Luther, reformace - Knox, puritánství; Hrdina spisovatelem - Johnson - Rousseau - Burns; Hrdina králem - Cromwell - Napoleon - Moderní revolucionářství přeložil Albert Vyskočil.


350 Kč

Poste restante

Poste restante

Jiří Šotola
Mladá fronta, Praha, 1963, vázaná, malý formát, dobrý stav.


50 Kč

Cizí dítě

Cizí dítě

Alan Hollinghurst
Odeon, Praha, 2012, vázaná s přebalem, 538 stran, nová.


120 Kč

Výklady o umění

Výklady o umění

John Ruskin
Nákladem Jana Laichtera, 1901, Praha, polokožená vazba, 160 str., v textu místy marginálie tužkou, jinak dobrý stav.


200 Kč

Dialogy

Dialogy

Giordano Bruno
SNPL, edice Živé odkazy, 1956, Praha, vázaná s přebalem, ten nese známky užití, 449 str., pěkný stav. První vědecky důkladné vydání tzv. metafysických "Dialogů" v češtině obsahuje nejvýznamnější tři dialogy velkého bojovníka za materialistický světový názor: Večeře na Popeleční středu, O příčině, principu a jednom, O nekonečnu, universu a světech. Příloha obsahuje překlad italských a latinských dokumentů o výsleších G. Bruna před benátskou inkvisicí, o jeho odsouzení generálními inkvisitory a upálení.


190 Kč

Jitra ve Florencii - Studie o ranném, křešťanském umění

Jitra ve Florencii - Studie o ranném, křešťanském umění

John Ruskin
B. Kočí, edice Uměleckých snad, 1919, Praha, brožovaná, rozlepená ve hřbetu, 148 str., pěkný stav.


300 Kč

Tanečnice na dlani

Tanečnice na dlani

Slavko Janevski
Odeon, Praha, 1979, edice Plamen, brožovaná, včetně ochranného přebalu, krásný stav.


200 Kč

Pomíjivý autoportrét

Pomíjivý autoportrét

Eva Strittmatterová
Odeon, Praha, 1988, vázaná s přebalem, pěkný stav.


90 Kč

Vývoj průmyslu v českých zemích a na Slovensku

Vývoj průmyslu v českých zemích a na Slovensku

Od manufaktury do roku 1918

Otakar Mrázek
NPL, 1964, Praha, vázaná s přebalem, 490 str., přebal je mírně potrhán viz foto, knižní blok v pěkném stavu.


450 Kč

Lyrické konfrontace - Výbor z překladů O. F. Bablera ze světové poezie 20. století

Lyrické konfrontace - Výbor z překladů O. F. Bablera ze světové poezie 20. století

Uspořádal: Josef Suchý
Odeon, Praha, 1986, celoplátěná vazba s přebalem, cizí dedikace, pěkný stav.


70 Kč

Eisenbahn - Fachwörterbuch - Železniční slovník (2 svazky)

Eisenbahn - Fachwörterbuch - Železniční slovník (2 svazky)


Vydalo Sdružení železničních úředníků I. služební třídy, 1941, Praha, 2 svazky, německý jazyk, němčina, pěkné stavy.


300 Kč

Sansepolcro (Toskánsko)

Sansepolcro (Toskánsko)

Miloš Doležal, il. Jiří Šťourač
Arbor vitae, Praha, 2004, brožovaná, pěkný stav.


80 Kč

Miriam - Moji přátelé

Miriam - Moji přátelé

Jakub Deml
Odeon, Praha, 1990, celoplátěná vazba s přebalem, malý formát, jako nová.


80 Kč

Magnificat

Magnificat

Paul Claudel
Vyšehrad, Praha, 1970, brožovaná, pěkný stav.


60 Kč

Terst a jedna žena

Terst a jedna žena

Umberto Saba
Odeon, Praha, 1977, edice Plamen, brožovaná, včetně ochranného přebalu, pěkný stav.


300 Kč

Sekyra

Sekyra

Ludvík Vaculík
Československý spisovatel, Praha, 1969, celoplátěná vazba s přebalem, přebal je natržen a opraven lepenkou, majitelské razítko, dobrý stav.


50 Kč

Gedichte

Gedichte

Friedrich Hölderlin
Reclam, 1988, Leipzig, brožovaná, německý jazyk, němčina, 206 str., krásný stav.


80 Kč

Černoch Leonhard a mistr Jan Mullin

Černoch Leonhard a mistr Jan Mullin

Pierre Mac Orlan
F. Svoboda, 1925, Praha, původní brož, 81 str., pěkný stav.


190 Kč


WebDesign - Kryštof Doležal | GraphicDesign - Lukáš Peták