katalog | košík (0 ks za 0 Kč) | kontakty | naše služby | odkazy | obchodní podmínky

Antikvariát Praha Karlín - jazykověda

zvolte stránku: - 1


Vybrané části ze skladby jazyka československého

Vybrané části ze skladby jazyka československého

III. část

Emil Smetánka
Klub moderních filologů, 1938. Volné složky v obálce.


100 Kč

Vybrané části ze skladby jazyka československého II. část

Vybrané části ze skladby jazyka československého II. část

Emil Smetánka
Klub moderních filologů, 1938, volné složky v obálce, dobře zachováno.


100 Kč

Jazykověda a příprava učitelů jazyků

Jazykověda a příprava učitelů jazyků

Teoretické problémy 1. díl

M. Kubík, W. Schmidt
Universita Karlova Praha, 1980, 1. vydání 198 stran, 500výtisků, vázaná s obálkou, ta je lehce natržena jinak krásný stav


100 Kč

Dědictví řeči

Dědictví řeči

Němec, Horálek a kol.
Panorama, 1986, brožovaná, 472 stran, pěkný stav.


70 Kč

Několik slangových slovníků

Několik slangových slovníků

Současný český kriminální slang, slang chartistů, slang profesionálních řidičů, slang teplárenských zaměstnanců, vojenský slang

Jaroslav Suk
Inverze, Praha, 1993, brožovaná, 137 stran, slangy, pěkný stav. Současný český kriminální slang, slang chartistů, slang profesionálních řidičů, slang teplárenských zaměstnanců, vojenský slang.


80 Kč

Vývojové tendence současné spisovné češtiny a kultura jazyka

Vývojové tendence současné spisovné češtiny a kultura jazyka

F. Cuřín, J. Novotný
SPN, Praha, 1981, brožovaná, na obálce nepatrná skvrna (stav viz foto), pěkný stav.


60 Kč

Úvod do syntaxe a sémantiky

Úvod do syntaxe a sémantiky

Některé nové směry v teoretické lingvistice

Petr Sgall a kolektiv
Academia, Praha, 1986, brožovaná, 197 stran, velmi pěkný stav. Lingvistika, teoretická lingvistika.


120 Kč

Časopis pro moderní filologii a literaturu ročník IV., sešit 2

Časopis pro moderní filologii a literaturu ročník IV., sešit 2

J. Máchal, J. Janko, Prokop M. Haškovec
Klub moderních filologů, Praha, 1914, původní brož, nerozřezáno, pěkný stav.


80 Kč

Časopis pro moderní filologii a literaturu ročník IV., sešit 3

Časopis pro moderní filologii a literaturu ročník IV., sešit 3

J. Máchal, J. Janko, Prokop M. Haškovec
Klub moderních filologů, Praha, 1914, původní brož, pěkný stav (viz foto).


80 Kč

Malý slovník českých slangů

Malý slovník českých slangů

Jaroslav Hubáček
Profil, Ostrava, 1988, celoplátěná vazba s přebalem, slangy, pěkný stav.


100 Kč

Náčrt dejín slovenského jazyka

Náčrt dejín slovenského jazyka

Rudolf Krajčovič
Slovenské pedagogické nakladatelstvo, Bratislava, 1971, laminovaná vazba, slovenština, slovenský jazyk, pěkný stav.


100 Kč

Jak využívat Český národní korpus

Jak využívat Český národní korpus

F. Čermák, R. Blatná, J. Klímová, M. Kopřivová, K. Kučera, V. Petkevič, V. Schmiedtová, M. Šulc
NLN, Praha, 2005, brožovaná, ve spodní části mírně zvlněna, jinak pěkný stav. Studijní příručka pro přemýšlivé studenty, kteří chtějí vniknout do zákonitostí českého jazyka poněkud jinak, než je v tradičních učebnicích obvyklé. Pracuje s Českým národním korpusem, který při svém rozsahu 100 mili. slovních tvarů umožňuje interpretovat jazykové jevy ze zcela nových hledisek, především s využitím frekvence slov a tvarů a různých statistických funkcí. Příručka provede studenta jednoduchým i detailně sofistikovaným vyhledáváním.


80 Kč

Ženské časopisy pro pokročilé

Ženské časopisy pro pokročilé

Literární interpretace a kritická analýza diskurzu měsíčníku Marianne

Kateřina Kadlecová
Nakladatelství Bor, Liberec, 2006, brožovaná, jako nová. Exkluzivní měsíčník Marianne je po šesti letech své existence pro mnoho žen nezbytnou součástí příjemně stráveného volného času. Studie Kateřiny Kadlecové zkoumá Marianne, typický artefakt populární kultury, z hlediska ideologie a užitých jazykových prostředků a hledá odpovědi na následující otázky: Jaký je skutečný vliv časopisů, jako je Marianne, na čtenáře? Lze považovat estetickými prostředky hýřící a obratně napsané texty za umělecké, nebo jsou jen povrchními a instruktivními nositeli ideologických poselství hlásajících emancipaci, liberalismus, konzumerismus a hédonismus? Pokouší se nahlédnout do hloubky textů, které mohou být svým čtenářům rádcem, ale i našeptavačem.


100 Kč

Nejstarší česká duchovní lyrika

Nejstarší česká duchovní lyrika


Matice česká - Orbis, 1949, Praha, původní brož, 100 str. + obrazová příloha, pěkný stav.


100 Kč

Počátky krásné prózy novočeské

Počátky krásné prózy novočeské

Felix Vodička
Melantrich, 1948, Praha, vázaná s přebalem, ten nese známky užití, 366 str., pěkný stav.


80 Kč

Otázky literárního překladu

Otázky literárního překladu

Jiří Pechar
Československý spisovatel, Praha, 1986, celoplátěná vazba s přebalem, dobrý stav.


100 Kč

Studie z poetiky

Studie z poetiky

Jan Mukařovský
Odeon, Praha, 1982, celoplátěná vazba s přebalem, 906 stran, přebal je v dobrém stavu, knižní blok pěkný stav.


300 Kč

O patřičnosti v jazyce

O patřičnosti v jazyce

Václav Jamek
Nakladatelství Franze Kafky, Praha, 1998, brožovaná, jako nová.


120 Kč

Davidova hvězda

Davidova hvězda

Gershom Scholem
Nakladatelství Franze Kafky, 1995, , Praha, brožovaná, 126 str., velmi pěkný stav. Českému čtenáři se konečně dostává do rukou výběr z díla význačného vědce a myslitele Gershoma Scholema (1897-1982), jehož spisy tvoří základní práce o židovské mystice – kabale a jehož eseje nám přibližují duchovní kvas židovské inteligence nové doby.


120 Kč

Čtení o jazyce a poezii

Čtení o jazyce a poezii

Boh. Havránek, Jan Mukařovský
Družstevní práce, Praha, 1942, poloplátěná vazba, 505 stran, pěkný stav.


100 Kč

Umění překladu

Umění překladu

Jiří Levý
Panorama, Praha, 1983, brožovaná, dobrý stav.

zboží je zadáno

Posobie po russkoj perepiske - Příručka ruského písemného styku pro vědecké a odborné pracovníky (ruština, azbuka)

Posobie po russkoj perepiske - Příručka ruského písemného styku pro vědecké a odborné pracovníky (ruština, azbuka)

Ludmila Rozkovcová
Academia, Praha, 1979, laminovaná vazba, 318 stran, velmi pěkný stav.


80 Kč

zvolte stránku: - 1


WebDesign - Kryštof Doležal | GraphicDesign - Lukáš Peták