katalog | košík (0 ks za 0 Kč) | kontakty | naše služby | odkazy | obchodní podmínky
Ministerstvo orby ve Vídni a české země v letech 1867 - 1918

Ministerstvo orby ve Vídni a české země v letech 1867 - 1918

Pavel Fabini, Martin Klečacký, Tomáš Zouzal
Ministerstvo zemědělství, b.d., Praha, vázaná, 143 str., obsahuje množství vyobrazení, pěkný stav. První ministerstvo zemědělství bylo v Rakouském císařství zřízeno roku 1848, záhy přetvořeno a roku 1853 zrušeno. Obnovy se dočkalo až o patnáct let později, počátkem roku 1868. Od té doby existovalo již nepřetržitě, plných padesát let, až do zániku monarchie, a to pod názvem ministerstvo orby. Pod jeho pravomoc spadalo po většinu času i hornictví. V agendě ministerstva měly Čechy, Morava a Slezsko své pevné místo. Zemědělství tehdy v českých zemích zaměstnávalo největší část obyvatel a zároveň zde bylo rozvinutější než ve většině jiných zemí habsburského soustátí. Ministerstvo sledovalo zdejší produkci, poskytovalo subvence, dohlíželo na odborné školy apod. Z českých zemí k němu přicházely jak zisky ze státních podniků, tak různé žádosti, podněty či kritika. Úředníky byli zprvu zejména právníci, sloužící rakouskému státu bez ohledu na svůj národní původ. Postupem času zde však rostl počet Čechů, takže se na přelomu století s trochou nadsázky mohlo mluvit o „českém ministerstvu“.


350 Kč
Web: KD